УПРАВЛЕНИЕ НА ХРАНЕНЕТО

Използването на софтуера ни предлага много предимства, емисиите могат да се изчисляват лесно, а данните да се предоставят автоматично.

Feeding_Management2

Нивата на фуражът могат да бъдат изчислени въз основа на дефинирани от потребителя нива на храната, хранене, за да се получи, телесното тегло и етапа на лактацията.

Feeding_Management3

Както всяка крава влиза в салона малко количество храна се раздадат на кравата, коeто насърчава бързо зареждане.

Feeding_Management4

В изчакване на салон Feed мениджъра е добавка на модул на управителя Dairymaster Milk лесно да се контролира от салон хранилки.

Храненето е едно от основните средства за производство в земеделските стопанства и е от изключително значение за ефективно и ефикасно използване на фуражите.

feeding_management6

Когато клъстера е прикрепен фуражи се дозира, това обикновено води до повече крава.