airСлед издояване пречистен въздух се вкарва в системата, изпразва линията за мляко като изтласква млякото към резервоара за мляко. В линията може да има 20-25 литра мляко в линията в зависимост от разстоянието между приемника и резервоара. Водата в линията преди доене се изчиства по същия начин.

Удобства:

  • Микрофилтър с тройна система за максимална хигиена
  • Повече мляко се изчиства от линията на мляко
  • Намалява водата необходима за почистване на системата
  • Намалява времето за почистване
  • Намалява риска от замръзване
  • Може да се използва самостоятелно или в комбинация с Автоматичното измиване