Роторна доилна зала – Swiftflo Rotary 

Роторна доилна зала - Каросел

Роторна доилна зала – Каросел

Роторна доилна зала – Каросел на Dairymaster Swiftflo Revolver Rotary е най-напредналата ротационна система в Света. В тази система може да се използва цялата технология на Dairymaster в конвенционалните зали, както и много нови разработки в този уникален дизайн. Роторната доилна зала Swiftflo Revolver на  Dairymaster се прави от съвременни материали и е изградена в модулен формат. Всички част за залата са произведени от Dairymaster  и са създадени за работа в екстремни условия. Изработена е от тежка калибрована стомана и е горещо поцинкована за максимална устойчивост и защита. Бетонната платформа осигурява по-добро сцепление за кравите и води до по-тиха среда за доене.

В напълно автоматизирана салон всяка крава носи транспондери за уши, те се регистрират в компютъра, тъй като те преминават на електронен четец и всяка крава се идентифицира автоматично от Dairymaster Technology още преди да стъпи на въртящата се платформата. Рамото на рамото на доилния апарат го държи в оптимална позиция зад кравата по време на доенето. При отчитане на наличие на крава автоматично се пуска храна. Количеството храна може да бъде предварително програмирано според производството, теглото и етапа на лактация.

Нашият уникален дизайн позволява използването на по-къси доилни тръби, което намалява разходите за поддръжка и подобрява доилните характеристики. Операторът лесно движи рамото на доилния апарат в позиция зад кравата и по този начин се гарантира правилното позициониране. Комфорт на оператора и кравите е от първостепенно значение за Dairymaster. Оптималният достъп до вимето позволява по-бързо закрепване на доилния апарат, което позволява на дояча да работи с бързина, лекота и минимум стрес. Двойно модулна защита зад кравите подобрява комфорта на кравите и осигурява по-лесен достъп за дояча и  също така намалява риска дояча да бъде ритнат. Скоростта на платформата може да се регулира от дояча на всеки етап от процеса на доене от конзолата на дояча.

По-голямата част от оборудването се намира във вътрешността на ротационно въртящата се платформа, което гарантира по-дълъг живот, по-чиста и по-безопасна среда за доене.

Две уникални характеристики на роторната доилна зала Swiftflo Revolver са Мотиватора за крави и автоматичното задържане. Нашата интелигентна софтуерна програма следи кравите в платформата и работи във връзка с мотиватора за насърчаване на разсеяните  крави да напуснат  платформата, когато те са били издоени. Когато кравите влизат върху платформата устройството за автоматично задържане се спуска зад кравата. Програмата за управление на млякото проверява и сравнява добива от всяка крава и времето за нейното издояване  с нормалните  статистика и ако резултатите са извън дефинираните от фермера устройството задържа кравата и я изпраща повторно на дояча. Ако статистиката за кравата е нормална когато кравата е напълно издоена автоматичното задържане се вдига и автоматиката  Cluster Remover (Автоматично сваляне на доилния апарат) премахва доилния апарат леко далеч от кравата и тя лесно може да напусне платформата.

Нивата на оборудване на  роторната доилна зала Swiftflo Rotary зависят изцяло от нивото на автоматика, което фермера желае да притежава. Някои фермери избират веднага да инсталират напълно автоматизирана роторна доилна зала Swiftflo Revolver, докато други инсталират базово съоръжение с идея за добавяне на функциите за автоматизация на по-късен етап. Роторна доилна зала Swiftflo Revolver може да бъде проектирана в различни размери, за да отговори на нуждите на всеки клиент. Нашият дизайнерски  екип е на разположение, за да помогне във всички аспекти на проектиране на залата.

Предимства на роторна доилна зала Swiftflo Revolver Rotary на Dairymaster:

  • Изключително висок капацитет (250 крави на час с един дояч на 50 единици).
  • В зависимост от избраните опции е възможен модел на напълно автоматична система.
  • Много стабилна зала за дълъг живот.
  • По-дълъг живот, защото техниката за доене е поставена по-високо (извън обсега на мръсотия и опасната зона), като по този начин има по-малко разходи за поддръжка.
  • По-малко разходи за поддръжка
  • По-кратки срокове за доене
  • подобряване на хигиенните условия при доене – доилните апарати се почистват след всяка крава, това намалява риска от кръстосано замърсяване, осигурява по високо качество на млякото и по-добро здраве на стадото

Десетилетия опит, осигуряващи най-добрите решения.

Изграждането и  оформлението е важен аспект на всяко доилно съоръжение или животновъдна ферма. Като цяло ефективността може да бъде засилена чрез оптимално добро решение на зала и оформление на сградата. Освен разходите за почистване могат да бъдат намалени и краве поток подобрили драстично чрез прилагане на най-добри практики за дизайн. Екипът ще изработи план за вашата зала за да се погрижи за вашите специфични нужди. Dairymaster имат богат опит през последните няколко десетилетия в проектирането и в оформлението на съоръжения.

Непрекъснатото нарастване на марката Dairymaster в световен мащаб и на увеличеното търсене на Dairymaster оборудване дължи своята популярност на фермерите от цял ​​свят, които ценят високата експлоатационна годност на оборудването и неговите иновативни функции.

Галерия