хранилки за крави

Хранилки за крави в доилната зала на Дейримастер са много точен и удобен начин да се хранят кравите по време на доене. Храненето в доилната зала предлага огромни предимства на млекопроизводителите, тъй като е доказано, че кравите влизат по-бързо в доилната зала, намалява се времето за доене и се грижи за храненето на всяка крава според нейните нужди.

Dairymaster хранилки за крави в доилна зала са направени от устойчив на корозия бункер и корпхранилки за кравиуса на дозатора, който се произвежда от неръждаема стомана. Механизмът за зареждане точно измерва необходимото количество. Всеки мотор разполага със собствена вградена защита от претоварване, който се активира, ако чужд материал възпрепятства неговото функциониране. Шнековете са с двойни скоби и също са изработени от неръждаема стомана, което включва уникален антивибрационен дизайн. Системата може да бъде напълно затворена. Благодарение на своя напълно затворен дизайн се минимизира праха и се предотвратява навлизането на гризачи.хранилка за крави - цифров блок

Блокът за контрол е цифров и управлява до 40 фуражо подаващи точки. Операторът може да избере програма за индивидуална или партида база. Системата включва и цветово кодирана системата за фуражи Dairymaster, което е много бърз и лесен начин за индивидуално хранене с концентрати.

Удобства:

  • Троен и здрав материал
  • Много точна с възможности за  индивидуално дозиране
  • Свързано с програмата за управление, но и с ръчно задвижване
  • Може да се инсталира в зали с бърз изход
  • Контролната кутия може да контролира и други функции